iRidium mobile - univerzální vizualizační a ovládací software

Roman Cervenan iRidium mobile certified specialistExistuje skupina zadání (a nutno dodat, že velká), které mohou být řešeny systémem na bázi iRidium mobile. iRidium mobile je univerzální vizualizační a ovládací software - jedná se o aplikaci pro ovládání audio/video zařízení, media serverů a automatizačních systémů s plnou dvoucestnou komunikací, skripty a zákaznicky přizpůsobitelnými rozhraními, která umožňují ovládat celý Váš systém z jedné snadno použitelné aplikace.

Verze i3 pro v kombinaci s iRidium serverem a s komunikačními rozhraními třetích stran (například produkty společnosti Global Caché, Papouch apod.) umožňují vytvořit plně funkční komplexní systémy, pracující nepřetržitě (24/7), tedy i když je Vaše ovládácí aplikace právě vypnutá. iRidium server umožňuje kromě ovládání systému 24/7 také sběr a následnou analýzu provozních dat. 

Systémy na bázi iRidium mobile bez iRidium serveru jsou vhodné spíše pro zasílání jednorázových příkazů / čtení stavových informací do/z jednotlivých podsystémů (ON, OFF televize, topení, čtení teplot v místnostech apod.), absence řídící jednotky omezuje komplexní dohled nad systémem a spouštění akcí na základě změny stavových informací pouze na dobu chodu aplikace iRidia na koncových zařízeních. V mnoha případech se však jedná o dostatečnou funkčnost, protože část podsystémů (EZS, klimatizace, apod.) funguje zcela nezávisle (má vlastní řídící jednotky), a tedy takový komplexní dohled nadřazeného systému není nutný.

iRidium mobile GUI samplesVerze iRidium for AV & Custom Systems je určena pro ovládání audio / video a dalších systémů protokolem TCP IP, RS232, IR plně dvoucestnou komunikací, kde to ovládané zařízení umožňuje. Obvyklé použití je v systémech domácího kina, konferenčních či zasedacích místnostech, apod.

iRidium for AMX je určeno jako náhrada nativních AMX dotykových ovládacích panelů do instalací s řídícími systémy AMX. Jedná se o funkční a relativně levné řešení za jistých, nepříliš velkých či podstatných, omezení oproti AMX panelům.

iRidium for KNX je verze s podporou vizualizace a ovládání systémů postavených na platfromě KNX. Umožňuje import dat přímo z formátů ETS, přípojení ke KNX systému přes KNX IP router (1 panel), BAOS (až 9 panelů s iRidiem) a KNX IP router + iRidium Gate (10 a více panelů).

Roman Cervenan AMX Control Programmer certificate 

 

Roman Cervenan iRidium AV&Custom certificate