Inteligentní dům

Co si představit pod pojmem inteligentní dům?

Vše souvisí s termínem automatizace. Wikipedie definuje automatizaci jako "použití řídících systémů a informačních technologií ke snížení potřeby přítomnosti člověka při vykonávání určité činnosti". A nezáleží na tom, jak pozadu za technologickým vývojem si myslíte, že jste, určitě nějaký druh automatizace používáte ve své domácnosti každý den. Typickými příklady takové základní automatizace jsou např. otvírače garážových vrat, budíky, časovače na mikrovlné troubě či dálkové ovladače k AV technice.

iRidium - ukázka ovládání domu z iPaduNicméně, když mluvíme o automatizaci domácností a inteligentních domech, možnosti jdou mnohem dál. Místo jednotlivých nezávisle pracujících zařízení, inteligentní dům integruje mnoho podsystémů, jež jsou poté ovládány jedním hlavním systémem. Tento hlavní řídící systém shromažďuje informace ze všech zařízení v domě, vyhodnocuje je a následně také vše ovládá.

V těchto systémech běží komplexní software, který spouští jednu či celou sadu příkazů na základě různých událostí. Tyto události mohou mít mnoho různých podob, ale v zásadě se dají rozdělit na dvě skupiny: časové události a události spouštěné na základě nějaké jiné události.

Časové události

Jedná se o akce spojené s časem, např. v určený čas v pracovní den v ložnici vyjedou rolety pár minut před budíčkem, aby se lépe vstávalo, nebo např. události řízené východem / západem slunce, jejichž přesný čas se určuje na základě geolokace a aktuálního datumu  - např. rozsvícení/zhasnutí venkovních světel apod.

Událostmi spouštěné události/akce

Tyto akce jsou spouštěné událostmi v systému, které mohou mít mnoho podob. 
Mezi ně patří např.:

 • změna teploty v místnosti
 • pohyb v daném prostoru
 • stisk tlačítka na ovladači
 • otevření dveří 

Je skoro nemožné najít cokoliv, co by nešlo pomocí kombinace těchto událostí nějak vyřešit.

Např. chceme-li šetřit teplem v noci, můžeme použít tuto logiku: pokud nastal soumrak (dle astronomického přesného výpočtu pro konkrétní místo a den) a venku je teplota menší než 10 stupňů (dle venkovního čidla), systém zatáhne všude venkovní rolety.  

 

Nejběžnější systémy integrované do inteligentních domů:

Osvětlení

 • ovládání jednoho či více světel najednou, hromadné zapnutí/vypnutí světel (při odchodu z domu)
 • nastavení světelných scén - konkrétních hodnot pro konkrétní situaci pro více světel najednou
 • čtení a zobrazení aktuálního stavu jednolivých světel na grafické "mapě domu"
 • zajímavou možností je náhodné rozsvěcení světel v čase dovolené pro simulaci přítomnosti v domě 

Rolety/žaluzie

 • motorické žaluzie či rolety

Topení, klimatizace

 • možnost komplexního ovládání v celém domě najednou či v jednotlivých zónách/místnostech - dle možností kokrétního topného či klimatizačního systému
 • vzdálené čtení/zobrazení/nastavení teplot v domě 

Zabezpečovací systém

 • při spojení s řídícím systémem umožňuje např. vyvolání dodatečných akcí - např. při zapnutí/vypnutí alarmu zhasnutí/rozsvícení všech světel či konkrétních okruhů, při vyvolání alarmu zobrazení narušených zón na grafické mapě domu na chytrém telefonu majitele apod.

AV technika / zábava

 • televize, DVD, Bluray přehrávače, zesilovače, úložiště filmů, fotografií či domácího videa
 • komplexně nahrazuje všechny IR ovladače

Do inteligentních systémů je nicméně možné integrovat prakticky jakýkoliv systém, který disponuje nějakým ovládacím rozhraním, mezi něž patří například tyto:

 • IR : videa, DVD, bluray, televize, zesilovače apod.
 • RS232-RS422-RS485 : obrazové a zvukové přepínače, projektory, kamery, audio mixy, konferenční systémy, elektrorozvaděče - tedy např. žaluzie, motory vrat, osvětlení - jednoduše cokoliv říditelné silově z rozvaděčů, ale také topení, klimatizace, zabezpečovací systémy, atd.
 • KNX : v poslední době stále více rozšířené rozhraní, jedná se o komunikační standard, který se snaží mnoho výrobců implementovat do svých produktů, aby je bylo možné jednoduše zapojit do většího celku
 • TCP/IP : jakékoliv zařízení komunikující přes tento protokol, tudíž i jakýkoliv počítač - FTP, Telnet...
 • IO (hlídání stavů otevřeno/zavřeno - okna, různá dvoustavová čidla)
 • Relé
 • MIDI
 • Modbus : tady se více než o rozhraní jedná spíše o standardizovaný protokol, který běží na různých rozhraních (běžně na TCP/IP, RS232 či RS422). Je ale také docela často používán a zmiňován v parametrech různých produktů, proto jsem ho sem zařadil také.

Tyto systémy je pak možné ovládat z mnoha různých ovládácích míst - interakci s uživatelem zajišťuje široká škála ovládacích dotykových, tlačítkových a jiných speciálních panelů, případně je možné využít k ovládání řídících systémů AMX standardní PC či různé chytré telefony (Android, iOS, Microsoft apod.), včetně např. dnes oblíbených iPadů či iPodů... 

Dnes je již možné relativně snadno dodatečně instalovat nějaký automatizační systém i do hotové stavby pomocí dostupných bezdrátových technologií, nicméně i tak je každý takový systém vhodné plánovat ideálně před započetím stavby, minimálně však před instalací silno/slaboproudých rozvodů. V mnoha případech je možné tyto rozvody upravit tak, aby bylo možné použít standardní stavební/instalační prvky, ale dům/stavba byl připraven na dodatečnou instalaci řídícího systému bez potřeby hrubých stavebních prací.

Další informace o řídících systémech naleznete v sekci věnované řídícím systémům AMX.